Skäret Produktion AB

Örebro län

Information

Skäret Produktion AB hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Ljusnarsberg som är den kommunen där Skäret Produktion AB finns. I Ljusnarsberg så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Skäret Produktion AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Skäret Produktion AB har haft sedan 2005-08-01. Skäret Produktion AB har funnits sedan och 2005-08-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Skäret Produktion AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Skäret 111, 714 93, Kopparberg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6639640.

Ljusnarsberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Skäret Produktion AB Privat, ej börsnoterat.

Skäret Produktion AB har idag 556682-2754 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. är den som för stunden ansvarar för Skäret Produktion AB

Bolaget skall idka operaverksamhet, konsertverksamhet, förlagsverksamhet för musikaliska verk, musikpedagogisk verksamhet, musik- o fonografproduktion, utställningsverksamhet, restaurang- o caféverksamhet, uthyrning av lokaler och utrustning för kultur och fritidsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

I Skäret Produktion AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Niklasson, Sten Algot som är född 1955 och har titeln VD, Niklasson, Sten Algot som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Gidlund, Jan-Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hilding, Ulf Ragnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilder, Ulf Helmer som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Marita Ingela som är född 1955 och har titeln RevisorKPMG AB som är född och har titeln Revisor, .