Kopparberg Invest AB (publ)

Örebro län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Ljusnarsberg och Kopparberg Invest AB (publ) är ett av dem. Örebro län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Kopparberg Invest AB (publ) är ett av dem. Statusen för Kopparberg Invest AB (publ) är att Bolaget är aktivt.

Kopparberg Invest AB (publ) är ett Aktiebolag och skapades 2002-03-25. Det finns flera olika verksamheter i Örebro län som är ett stort län. Ljusnarsberg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Kopparberg Invest AB (publ) ska trivas.

Kopparberg Invest AB (publ) är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2002-12-05. I Ljusnarsberg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag, rörelser, förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverkan vid transaktioner avseende sådana instrument, tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster, bedrivande av fondverksamhet samt därmed förenlig rörelse.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Kopparberg Invest AB (publ) är momsregistrerat och det har de varit sedan 2002-12-05.

Idag är Kopparberg Invest AB (publ) Publikt bolag och det finns flera verksamheter som är det idag i Ljusnarsberg.

Vill man komma i kontakt med Kopparberg Invest AB (publ) så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 070-8491439.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Svärd, Erik Johan -Wester, Anna May Maria Kristina.

De som är på något sätt har med Kopparberg Invest AB (publ) är Wester, Anna May Maria Kristina som är född 1958 och har titeln VD, Wester, Anna May Maria Kristina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Svärd, Erik Johan som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Zetterberg, Nils Åke som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, John Anders som är född 1948 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.

Kopparberg Invest AB (publ) har 556625-5153 som sitt organisationsnummer.