Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag

Örebro län

Information

Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Ljusnarsberg som är den kommunen där Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag finns. I Ljusnarsberg så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Stjärnfors 213, 714 93, Kopparberg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0580-41090.

Ljusnarsberg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag har idag 556421-8765 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag

Bolaget skall bedriva bokförlagsverksamhet, inbegripet försälj- ning av böcker, videoproduktions- och reklamverksamhet inbegripet försäljning av video- och ljudkassettband, kursverksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Livslust Sweden Brita Sylvan Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Sylvan, Anna Brita som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Ogebratt, Alice Agneta som är född 1950 och har titeln Suppleant, Eriksson, Leif Holger som är född 1963 och har titeln Revisor, Lindebergs Grant Thornton AB som är född och har titeln Revisor, .