Aktiebolaget Yxsjö Gruvor

Örebro län

Information

Aktiebolaget Yxsjö Gruvor är ett av många företag som finns i Ljusnarsberg. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Yxsjö Gruvor finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Yxsjö Gruvor som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1938-08-30. Men sedan 1993-01-01 så har Aktiebolaget Yxsjö Gruvor varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Yxsjöberg 131, 772 94, Grängesberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Yxsjö Gruvor så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0240-661015.

Ljusnarsberg arbetar för att företag som Aktiebolaget Yxsjö Gruvor ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Yxsjö Gruvor. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Örebro län.

Bolaget skall eftersöka, utvinna och förädla mineraliska tillgångar samt idka därmed förenlig teknisk, industriell eller kommersiell verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Yxsjö Gruvor är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Yxsjö Gruvor och det är följande personer, Karlsson, Rune Hans Olof som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Zeidler, Ernst-August Peter Henrik som är född 1944 och har titeln Suppleant, Bäckvall, Björn Arne som är född 1965 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Yxsjö Gruvor är 556037-5346.