Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4

Örebro län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Ljusnarsberg och Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 är ett av dem. Örebro län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1961-02-02. Det finns flera olika verksamheter i Örebro län som är ett stort län. Ljusnarsberg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 ska trivas.

I Ljusnarsberg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 och det finns flera verksamheter som är det idag i Ljusnarsberg.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0580-10208.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening..

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 är Eklund, Karl Åke Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Frykberg, Stig Göran som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Resare, Stig Allan som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundberg, Mats Erik som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Wirén, Sonja Irene som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Marja Elisabeth som är född 1957 och har titeln SuppleantBäcker, Alice Inga-Lill som är född 1947 och har titeln Suppleant, Frisk, Jan Gustav Ingert som är född 1945 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Kopparberghus nr 4 har 777100-1836 som sitt organisationsnummer.