HSB Bostadsrättsförening Hemvreten i Kopparberg

Örebro län

Information

I Örebro län så finns HSB Bostadsrättsförening Hemvreten i Kopparberg. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Ljusnarsberg här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Hemvreten i Kopparberg tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Örebro län. Ljusnarsberg jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Örebro län gör att företag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Hemvreten i Kopparberg är momsregistrerat sedan2007-10-18 och har organisationsnummer 777100-1216.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 019-158500 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Hemvreten i Kopparberg på följande adress Kyrkv. 2 A, 714 31, Kopparberg.

HSB Bostadsrättsförening Hemvreten i Kopparberg är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Hemvreten i Kopparberg så sitter följande personer i styrelsen: , , , , ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreninges hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen , som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.