HSB Bostadsrättsförening Klövervallen i Kopparberg

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Klövervallen i Kopparberg vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Ljusnarsberg så är HSB Bostadsrättsförening Klövervallen i Kopparberg ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Ljusnarsberg arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Ljusnarsberg och i Örebro län. Redan 1951-01-15 så skapades HSB Bostadsrättsförening Klövervallen i Kopparberg och bolaget är har ej F-skattsedel.

777100-1208 är organisationsnummret för bolaget som finns i Ljusnarsberg.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Klövervallen i Kopparberg och det finns många bolag som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Klövervallen i Kopparberg så går det att nå dem via telefon på 021-3702400 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Bror Erik Lennart -Johansson, Gunde Martin -Johansson, Inger Linnéa -Johansson, Kjell Martin

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Klövervallen i Kopparberg är Johansson, Bror Erik Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gunde Martin som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Inger Linnéa som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Kjell Martin som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Edna Alina som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, .