HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg

Örebro län

Information

HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg är ett av många bolag som finns i Ljusnarsberg. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1945-09-24. Men sedan 2007-11-22 så har HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Bergmästareg. 1, 714 31, Kopparberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-3702530.

Ljusnarsberg arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg. Det finns flera bolag i Örebro län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Ingegärd Lis-Britt -Hedling, Lars Börje -Lundberg, Jean Greger -Rudolfsson, Leif Eskil.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg och det är följande personer, Andersson, Ingegärd Lis-Britt som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedling, Lars Börje som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Jean Greger som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Rudolfsson, Leif Eskil som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Grannsämjan i Kopparberg är 777100-1190.