HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Ljusnarsberg så är HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Ljusnarsberg arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Ljusnarsberg och i Örebro län. Redan 1965-02-25 så skapades HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg och verksamheten är har ej F-skattsedel.

HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2007-11-22

777100-1091 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Ljusnarsberg.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg och det finns många verksamheter som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg så går det att nå dem via telefon på 021-3702400 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eliasson, Inga-Maj Kristina -Grufman, Bo Arne -Hedling, Lars Börje -Hylander, Börje Göran Daniel

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Svea i Kopparberg är Grufman, Bo Arne som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Eliasson, Inga-Maj Kristina som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedling, Lars Börje som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hylander, Börje Göran Daniel som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, .