HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg

Örebro län

Information

777100-1083 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ljusnarsberg som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg finns i.

HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg har varit registrerat sedan 1957-11-25 och det finns flera bolag i Örebro län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg är och det finns flera bolag i Ljusnarsberg som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedling, Lars Börje -Kaas, Greta Irene -Lindström, Astrid Kristina -Söder, Erik Ingemar

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Källtorpsv. 6, 714 31, Kopparberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Nyrågen i Kopparberg och det är Hedling, Lars Börje som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Kaas, Greta Irene som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Astrid Kristina som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Ringqvist, Leif Erik Åke som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Söder, Erik Ingemar som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Wåström, Kerstin Lena Birgitta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot