HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg

Örebro län

Information

777100-1042 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Ljusnarsberg som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg finns i.

HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg har varit registrerat sedan 1961-12-05 och det finns flera verksamheter i Örebro län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2007-11-15.

HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg är och det finns flera verksamheter i Ljusnarsberg som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Cederlund, Lena Christina -Johansson, Gunde Martin -Pilz, Inger Kristina -Valsted, Lene

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg så kan ni göra det på telefon genom 019-158500 eller genom brev på följande adress:
Kyrkv. 7, 714 31, Kopparberg

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Rågaxet i Kopparberg och det är Cederlund, Agneta Maria som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederlund, Lena Christina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gunde Martin som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson-Rapp, Hans Olof som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pilz, Inger Kristina som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Valsted, Lene som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot