Bostadsrättsföreningen Centrum

Örebro län

Information

I Ljusnarsberg finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Centrum. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Centrum i Örebro län. Ljusnarsberg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1954-06-21 så har Bostadsrättsföreningen Centrum varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Centrum och det finns fler företag som är det i Ljusnarsberg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Centrum så kan man gör det genom att posta ett brev till Skolv. 18, 714 72, Ställdalen. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Centrum så kan ni göra det på 0580-20092.

Föreningen har till ändamål att uppföra och besitta bostadshus i Ställdalen för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse till- kommer medlem,benämnes bostadsrätt, och medlem, som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Lundell, Tyra Linnea som är född 1943 och har titeln Extern firmatecknare, Axelsson, Else-Marie Helena som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Anna Lisa Margareta som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Kent Ingvar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Hars Sven Ingvar som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Wester, Hans Harry som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotLandmark, Ulf Reinhold som är född 1952 och har titeln Suppleant, Isbrand, Per Johan Erik Eriksson som är född 1964 och har titeln Revisor, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Olofsson, Hars Sven Ingvar -Wester, Hans Harry Firman tecknas av -Wester, Hans Harry i förening med en av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Centrum har 777100-0176 som sitt organisationsnummer.