Porkanäs Fritidsområde Ekonomisk förening

Örebro län

Information

I Örebro län så finns Porkanäs Fritidsområde Ekonomisk förening. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Ljusnarsberg här finns det många olika Ekonomisk förening. Porkanäs Fritidsområde Ekonomisk förening tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Örebro län. Ljusnarsberg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Örebro län gör att bolag trivs där.

Porkanäs Fritidsområde Ekonomisk förening är momsregistrerat sedan1998-01-01 och har organisationsnummer 716411-6399.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Porkanäs Fritidsområde Ekonomisk förening på följande adress Ortdrivarev. 13, 772 40, Grängesberg.

Porkanäs Fritidsområde Ekonomisk förening är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Porkanäs Fritidsområde Ekonomisk förening så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Risberg, Barbro Elisabet som är född 1934 och har titeln Suppleant . Silk, Solveig Gunborg som är född 1937 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till lägsta möjliga kostnad förvärva mark- områden avstyckade från fastigheten Heden 2:28 i Ljusnarsbergs kommun samt att iordningställa tomter för medlemmars fritidshus m m.